Excerpt for Öğretmenin Başucu Kitabı by , available in its entirety at Smashwords

Öğretmenin

Başucu KitabıEren SARI

Öğretmenin Başucu Kitabı

Copyright © 2017, (Eren SARI)

Tüm hakları yazarına aittir. Yazarın izni alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması veya farklı biçimlere çevrilmesi yasaktır.

BİRİNCİ BASKI: 2017

Yayınevi Adresi:

NoktaE-Book Publishing

Aşağı Pazarcı Mah.1063 Sokak.No:7

Antalya / TÜRKİYE

Iletişim: noktaekitap@gmail.com

Web:http://www.noktaekitap.net

Bu kitabın tüm hakları ve sorumluluğu Eren SARI’ya aittir..

Kapak: NOKTA E-KİTAP

Yayınlayan: NET MEDYA YAYINCILIK

Nokta E-Book International Publishing

GİRİŞ

İyi bir öğretmen olabilmek dünyadaki en ödüllendirici ve en heyecanlı iştir. Bununla birlikte verimli çalışmazsanız öğretmen olmak sizin için stresli, eziyetli ve yorucu olacaktır. İşte sizin için hazırladığımız iyi öğretmen olmakla ilgili bu kitap size yol gösterecektir…

Unutmayın siz bir öğretmensiniz. Öğrencilerinizin sizi “süper kahraman” olarak görmesi oldukça önemlidir. Unutmayın öğrencileriniz size hayranlık duyacaktır ve bu nedenle sizi taklit etmeye çalışacaklardır. Kaba veya münasebetsiz olursanız onlar da davranışlarında kaba olacaklardır.

Şu bir gerçek ki öğrenciler sizi güvenilir bir insan olarak görürler ve bu nedenle sizin yolunuzdan ilerlerler. Bütün yaş gruplarındaki öğrenciler güvenebilecekleri, hayranlık duyabilecek- leri ve sırtlarını dayayabilecekleri birine ihtiyaç duyarlar.

İyi tanımlanmış çözümleriniz olsun. Kalıpları kırmak için belli çözümler belirleyin. Bu çözümlerin neler olduğuna karar verin ve bu çözümleri devamlı olarak uygulayın. Çözümlerinizde belli bir prosedürü takip etmelisiniz.

Öncelikle sözel olmayan uyarılarla başlayın, ( sadece öğrencilere bakmak gibi ) daha sonra sözel uyarıda bulunun. ( öğrenciye konuşmayı kesmesini söylemek) Eğer devam ediyorsa sözlü ikazda bulun. Çözümler size bağlıdır ve okulun programına göre ayarlanmalıdır. Okulların çoğunda disiplin sistemi veya yazılı kurallar veya diğer öğrencilerden ayrı oturma gibi yaptırımlar vardır.

Şefkatli olun. Başarılı eğitimciler öğrencileriyle güçlü ilişkiler kurarlar ve onları önemsediklerini gösterirler. Sıcak, ulaşılabilir, hevesli ve şefkatli olurlar. Mesai sonrası öğrencilere yardımcı olmak için okulda kalırlar veya okul genelindeki kurullara ve aktivitelere katılırlar. Bu sayede okula ve öğrencilere olan bağlılıklarını gösterirler.

Bazı temel kurallar belirleyin. Öğrencilerin bildiği 3-5 kuralınız olsun. Bu kurallar çiğnendiğinde belli yaptırımların olacağını bilsinler. Sınıfa temel kuralları birlikte belirlemeyi önerin. Kuralları sınıfta tartışın ve fikirleri yazın. Bu sayede öğrenciler onların fikirlerine önem verdiğinizi fark edecek ve kuralların belirlenmesine katkı sağladıkları için kurallara sadık kalacakladır. Kuralların uygun olduğundan emin olmak için bir arabulucu gibi davranın.

Örneğin öğretmen konuşurken sessiz olmak, herkese saygı duymak ve sınıf çalışmalarının ve ödevlerin bitirilmesi gibi kurallarınız olabilir.

Bir hedefiniz olsun.

Bir dersi planlarken en önemli kısım hedeflerdir. Öğrencilerinizin derslerden ne öğrenmelerini istiyorsunuz?

Hedefleriniz güçlü, derin ve öğrencilere öğretmek istediklerinizi tamamen yansıtıyorsa bu derslere de yansıyacaktır.

Unutmayın; İyi bir öğretmen;

1. Çocuk ruhundan ve psikolojisinden anlamalı,

2. Her hareketiyle öğrencilere örnek olmalı,

3. Öğretimden çok eğitime yer vermeli,

4. Etkileyici ve akıllı konuşmalı,

5. Yazısı okunaklı olmalı,

6. Çagdaş, sosyal, güncel olmalı

7. Öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdiren bir kişi olmalı,

8. Öğrencisiyle uyum içinde, tatlı sert olmalı

9. Olaylara zaman zaman öğrenci gözüyle bakabilmeli,

10. Öğrencilere her zaman kendi çocuğuymuş gibi yaklaşabilmeli,

11. Öğrencilere önyargısız yaklaşabilmeli,

12. Yapmacık tavırlardan uzak, sevecen anlayışlı olmalı,

13. Öncelikle işini çok sevmeli,

14. Öğrenci velileri ile iyi diyalog kurmalı,

15. Öğrenciler arasında her ne şekilde olursa olsun ayırım yapmadan eşit davranabilmeli,

16. Düşünce özgürlüğünden yana olmalı,

17. Öğretmenlik yaptığı okulun adını en iyi şekilde temsil edebilmeli,

18.Öğrencilerini başkalarının yanında korumalı,

19. Disiplinli ve yönetici olmalı,

20. Ders dışında öğrencileriyle ilgilenmeli

21. Notu bir silah olarak kullanmamalı,

22. Öğrencilerinin kisiliklerine yönelik onur kırıcı sözler söylememeli,

23. Bağırıp çağırmadan sorunları konuşarak halletmelı,

24. Sabırlı ve toleranslı olmalı,

25. Öğrencilere ilk olarak doğruluğu ve dürüstlüğü öğretmeli,

26.Öğrencilerini başarılı olabileceğine inandırmalı ve güven duygusu verebilmeli,

27. Dış görünüşe önem vermeli,

28. Öğrencilerini şefkatle severek onun duygularını paylaşabilmelı,

29. Ders kitapları dişinda günlük hayattan örnekler verebilmeli,

30. Her zaman güler yüzlü olabilmeli,

30. Yeniliklere ayak uyduran,

30. Samimi ve içten davranan,

30. Öğrencileriyle sevgi bağı kurabilen

31. ''Çocuklar'' diyerek değil ''siz'' diyerek seslenen,

32. Babacan ve asil,

33. Sorumluluk sahibi ve asil,

34. Teneffüs zili çalsa bile öğrencisini dinleyebilen,

35. Empati kurabilen,

36. Tatlı sert olmayı başaran,

37. Ödül ve cezayı yerinde kullanan,

38. Dersini güncel örneklerle pekiştiren,

39. İdealist ve branşında öncü,

40. İlham kaynağı konumunda olabilen,

41. Soru sormaktan korkulmayan,

42. Mesai saatlerinde ve müfredata hapsolmayan,

43. Bütün öğrencilerini tanıyan ve isimleri ile hitap eden,

44. Öğrencilerin ufkunu açan, öğrenmeyi öğreten,

45. Öğrencilerin kalbine dokunabilen,

46. Öğretim ile eğitimi orantılı veren,

47. Öğrenciler saçmalasa bile kırmadan hakaret etmeden doğru yolu gösteren,

48. Sabırlı ve anlayışlı,

49. Derste telefonla veya başka bir şeyle uğraşmayan,

50. Bir anne şefkati ile olaylara yaklaşan,

51. İyi bir dinleyici ve yol gösterici olan,

52. Ömrünün sonuna kadar öğrenci olarak kalabilen,

53. Keyifli bir öğrenme ortamı oluşturan, monoton olmayan,

54. Kişiliğiyle ve akademik bilgisiyle hayran bırakan

55. Dürüst ve güvenilir olan,

56. Söyledikleri ile yaşantısı örtüşen,

57. Asabi olamayan,

58. Sadelikle anlaşılabilir olan,

59. Örnek ahlak sahibi olan,

60. Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre keşfedip ona göre rehber olan,

61. Aileleri ziyaret eden,

62. Velileri angarya olarak görmeyen,

63. Sınıfa hakim olan,

64. Derse zamanında giren ve zamanı etkili kullanan,

65. Vatansever,

66. Uyumlu ve geçimsiz olmayan,

67. Öğrencilerin ona derdini çekinmeden anlatabileceği yapıda olan,

68. Öğretmen olduğu için pişmanlık duymayan. İyi ki öğretmen olmuşum diyebilendir.EĞITIMCININ ÖZELLIKLERI

Eğitim alanında yeterli bilgi birikimine sahip, mesleği ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmalıdır. Genel kültür seviyesi yüksek, eğitimcilik özelliklerini taşıyan biri olmalıdır. Başarılı olabilmesi için, mesleğini sevmeli, güler yüzlü ve alçak gönüllü olmalıdır. Yöneticilik ve rehberlikle ilgili formasyonu bilmeli, etkileyici konuşmaya ve davranışa sahip olmalıdır.

Zamanını en iyi şekilde kullanmalı, prensipli ve bilinçli olmalı, karşısındakiler ile iyi diyalog kurmalı, motive edebilmeli, problem çıkaran değil, problem çözen olmalı, öğrenciye eşit davranmalı, kendisini sürekli yenileyebilmelidir.

Bilgisayardan yararlanabilmeli, en az bir yabancı dil bilmeli, günün araç ve tekniklerini bilip uygulayabilmelidir. Öğrenciye soru sorma fırsatı tanımalı, öğrenciler arasında dengeli, olumlu ve tutarlı olmalı, öğrencilerine güzel ifadelerle hitap edebilmeli, kırıcı ifadelerden uzak durmalıdır. Kendinden emin ve cesaretli olmalı, karşısındakilere güven vermelidir.

Uzlaştırmacı olmalı, hatasını kabul edebilmeli, hatasında ısrar ve inat etmemeli, olaylar karşısında soğukkanlı olabilmelidir.

Öğrenci başarısını ölçerken hassas ve âdil olmalı, başarıyı teşvik edici, ödüllendirici olmalıdır. Cezalarda yapıcı olmalı, aşırılıklardan kaçınmalıdır. Şiddetli münakaşalardan ve hararetli tartışmalardan uzak durmalı, sürekli tenkitçi olmamalıdır. Eleştirilere açık olmalı, okul yönetimiyle, meslektaşlarıyla, öğrenci velileri ve öğrencilerle çok iyi ilişkiler içerisinde olmalıdır. Affedici olmalı, bağışlamayı bilmelidir. Karamsar olmamalı, olumlu ve umutlu olmalıdır.

Öğrencisini dinlemeli ve onlarla konuşup, derdini ve sevincini paylaşabilmeli, öğrencisini değerli görmeli, notunu hiçbir zaman silah olarak kullanmamalıdır. Karşısındakini sevmeli ve saymalı, eleştirirken öğrenciyi değil, olumsuz davranışı eleştirmelidir. Eğer mutlaka eleştirmesi gerekiyorsa, arkadaşları içinde değil, özel olarak çağırıp konuşmalı, sakin bir şekilde eleştirmelidir.Etkili ve verimli öğrenme metotlarını uygulayabiliyor muyuz?

Prof. Dr. Sayın Osman ÇAKMAK gerçek öğretmeni şöyle tarif ediyor:

“ Sıradan öğretmen anlatır geçer, iyi öğretmen açıklar, yetenekli öğretmen uygular ve gösterir, gerçek öğretmen ilham kaynağı olur. ”

Eğitimciler olarak acaba biz, hangi öğretmen tanımı içine giriyoruz? Yıllarca özenle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden, acaba kaç tanesine ilham kaynağı olabildik? Öğrencilerimizden kaç tanesi, ben de öğretmenim gibi çalışkan, dürüst, cana yakın, yardımsever, cefakâr, dost ve örnek insan olacağım diyebilmektedir. Bu ve buna benzer soruların cevaplarını alabiliyor muyuz?

Onların kalplerinde, gönüllerinin en derin köşelerinde yer alabilmiş miyiz? Bilgiyi aktaran biz öğretmenler, bilginin önemini ve gücünü gerektiği gibi vurgulayabiliyor muyuz? Derste öğrencimizi motive edebiliyor, onun dikkatini ve merakını uyandırabiliyor, kendimizi gerçek öğretmen sınıfında görebiliyor muyuz?

Gelin gerçek eğitimcilerin parolasını hatırlayalım. İnsan duyduğunu unutur, gördüğünü hatırlar, hem görüp hem duyduğunu kolay kolay unutmaz, yaptığını ise tam olarak öğrenir. Beynimizin sağ yarım küresi, öğrendiğimiz bilgilerin resim, şekil ve hareketlerin boyutlandırma merkezidir. Hafızamız şekil ve örneklerle çalışıp bilgiyi resim haline dönüştürür. Konu ile ilgili bir atasözüne kulak verelim. “Bin defa duymaktansa bir defa görmek iyidir.” Gerçek öğretmenden beklentilerimiz neler olmalıdır?

Öğrenmeyi öğretecek, öğrencilerinin kendilerine güven duymalarını sağlayacak, iyi motive edecek, düşünmeyi, araştırmayı, problemleri çözebilmeyi öğretecek, sadece konuşmalarıyla değil davranışlarıyla da iyi bir örnek olacak, öğrencilerindeki gelişmeleri izleyerek ilerlemelerini sağlayacak, iyi bir gözlemci olacak, doğru ve olumlu bir eğitim verecek, bu özellikleri öğrencisine kazandıran öğretmenin eli öpülür değil mi?

Öğrencilerimize verdiğimiz eğitim onları kişilikli ve sorumlu yapmanın yanında, örnek davranış, ahlâk ölçüleri ve değer yargıları kazandırmalıdır. Öğrenciler sadece bilgileri ile yetinmeyip öğrendiklerini uygulayabilmelidir. Uygulamadığı bilgilerin hamalı olmamalıdır.

Öğrenci öğrendiklerinin neye yarayacağını, nerede kullanacağını, önemli ile önemsizi birbirinden nasıl ayıracağını, insanlarla iyi bir iletişim kurmanın önemini kavramalıdır. Önemli olan bilgiye sahip olmak değil, bu bilgileri yerinde ve zamanında kullanabilmektir.

SPANSKİ: “Değerlendirilmeyen bilgi değer- sizdir.” diyor. İyi bir eğitimci sadece bilgi aktaran değil, bilgiye nasıl ulaşılacağını ve onun nasıl kullanılması gerektiğini öğrencisine öğreten kişidir.

Uyguladığımız eğitimle öğrencilerimiz bilgiyi seçebilmeli, öğrendiklerini değerlendirerek onları kullanabilmelidir. Öğrenme, gerektiği zaman kullanılmak üzere bilginin beyinde saklanmasıdır. En önemlisi de beynimizi lüzumsuz ve fazla bilgiden korumaktır. Şayet bunu başaramazsak beynimiz bir bilgi çöplüğüne dönüşür.

İyi bir eğitimci; öğrencide oluşan önyargıları giderir, derse ilgi uyandırır, dersi ve okulu sevdirir. Araştırma sonuçları şunu göstermiştir ki, kişi öğrenmeye ne kadar hazırsa o oranda daha hızlı öğrenmektedir. En verimsiz öğrenme metodu yararına inanılmadan bilgileri ezberlemektir. O an için ezber belki faydalı gibi gözükse de ileride yararının olmadığı görülecektir. Bilgiler güncel hayattan değilse ve de kullanılmıyorsa beynimizden kısa süre içinde silinecektir. Bilginin kalıcı olması için yaşamla iç içe olmasının gerekliliği yanında özellikle küçük yaşlarda bilgi ne kadar renkli bir şekilde sunulursa o oranda kalıcı olmaktadır. Ayrıca bilgilerin hafızaya iyice yerleşmesi için şarkı, oyun ve boyamadan yararlanılması çok yerinde olur.

İyi bir eğitimci; seçici olmak zorundadır. Programda var diye bütün bilgileri aynı önemde öğrenciye aktarmamalıdır. Önemli ve önemsizler mutlaka seçilmelidir.

İyi bir eğitimci; değişik metot ve teknikleri uygulayarak öğrenmeyi ve öğrenme motivasyonunu kolaylaştırmalıdır. Sınıfımızda uygulayacağımız her değişik metot dikkatleri bir noktada toplayacak bu da öğrenmeyi sağlayacaktır. Mümkün olduğu kadar değişik metotlar kullanılmalıdır. Örnek olarak her zaman kullanılan anlatma yerine soru-cevap, canlandırma, oyun, rol yapma, tartışma, deney, gezi- gözlem, inceleme-araştırma da yapılmalıdır.

İyi bir eğitimci; öğrencileri ile iyi ilişkiler içinde olup derse hâkim olur. Öğrenci psikolojisini bilip anlamaya çalışır, dinler ve yardımcı olur. Öğrencisinin zihinsel ve bedensel gelişimini takip ederek buna göre davranış sergiler. Öğrencisine güven telkin eder, örnek olur, davranışları düzenli ve yapıcıdır. Arkadaş çevresine dikkat eder. Düşünceleri dikkate alıp, önemser. Kendisine iyi bir çalışma ortamı hazırlar.

İyi bir eğitimci; disiplin uygulayacağım diye bağırıp, çağırmaz, kesinlikle notunu bir silah gibi kullanarak notla tehdit etmez, onları kıran, aşağılayan söz ve davranışlarda bulunmaz, hakaret ve alay etmez arkadaşlarının yanında küçük düşürmez. Eleştirecekse sınıf dışında özel olarak konuşarak gerekli olanı kırmadan söyleyerek ikna eder.

İyi bir eğitimci; gerektiğinde ceza verebilir ama asla dayağa başvurmaz. İyi bir disiplin anlayışına ihtiyaç vardır. Disiplin ayrı şey dayak ayrı şeydir. Disiplinin olmadığı yerde öğrenme gerçekleşmez. Dengeyi çok iyi ayarlamamız gerekir. Bağışlamak cezalandırmaktan daha tesirlidir. Çünkü birincisi insanın nezaketini ikincisi ise kabalığını gösterir.

Gelin şu cümlelere kulak verelim.

Erih VEHSTER: “Çok yumuşak davranmak, çok sert davranmak kadar kötüdür.” Lao Tsu KİNG: “Emretmeden yönetebiliyorsanız, lidersiniz demektir” diyor. Öğrenmeyi sevdirmek, öğretmeyi sevmekle mümkündür. Çocuk siz istediğiniz için bir şey bilmesin, anladığı için bilsin. Çocuğun aynası öğretmendir.

Bu aynadan sürekli güzel şeyler görmelidir. Çocuğun gözyaşlarına daha az önem verin. Daha kolay sustuklarını göreceksiniz. Çünkü ağlamak çocuğun silahıdır, onu yerli yersiz kullanır.

Öğretmen, fikir üreten, fikre değer veren, öğrencisinin fikirlerini rahatça söyleyebilmelerini sağlayan, fikirleri dinleyendir.

Öğretmen, düşünen ve düşüncesini çevresiyle paylaşandır. Fikir çilesi çekendir.

Prof. Dr. Sayın Nevzat TARHAN: “…Fikirsizlik hiç çekilmiyor. Fikir çilesi çekmeyenler rüzgâr önündeki kuru yaprak gibi savrulup dururlar” diyor.

Öğretmen, alanında yeterli bilgi birikimine sahip ve becerikli, kendisini mesleğe adamış, gönüllü, öğretmenlik andına sadık, seçilmiş olmalıdır. Okul ve diğer sosyal alanlarda düzenli ve örnek kişiliğe sahip, saygın olmalıdır. Kültürel, manevî, evrensel ve insanlık değerlerine sahip, bunları yaşatan, koruyan, çocuk ve gençlerin davranışlarını analiz edebilen, psikoloji biliminin ışığında hareket edebilen, her türlü şartta sağlıklı iletişim kurabilen bir kişi olmalıdır. Kişisel ve toplumsal problemleri çözebilme becerisine sahip ve donanımlı, hitap ettiği kitleyi motive etmesini bilmeli, zaman yönetimini her yerde uygulayabilen, kendini sürekli olarak yenileyen, değişime ve gelişime açık olan, problem çıkaran değil, problem çözen, kendinden emin ve medenî cesareti olan, teknolojiyi takip eden, öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen olmalıdır. "

Kısaca iyi bir eğitimci; öğrenmeyi sevdiren, kıyaslama yanlışına düşmeyen, öğrencisinin sorunlarıyla ilgilenen, öğrencilere değişik yaklaşım- larda bulunmayarak herkese eşit ve adil davranan, onları destekleyen, öven, takdir eden, hiçbir şekilde onları aşağılamayan, dilinden güzel söz, yüzünden gülücük kalbinden sevgi eksik olmayan bir gönül eri olmalıdır.

Öğretmen, öğrencisinin ruhî âlemini keşfeden, onun düşüncesini ve gönlünü besleyen, şahsiyetini ve karakterini olgunlaştırarak geliştiren, geleceğini şekillendiren bir sanatkar olmalıdır.

Öğretmenlik ders anlatmanın çok ötesindedir. Öğretmenlerin, mesleklerini en verimli şekilde gerçekleştirmeleri etkili olabilmeleriyle mümkündür. Kuşkusuz öğretmenin etkinliğini etkileyen birçok faktör vardır.

Öğretmen her şeyden önce mesleğini isteyerek ve severek tercih etmiş ve mesleğine gönül vermiş bir insan olmalıdır.

Meslek sevgisinin coşkusuyla, kişilik ve teknik özelliklerini birleştirmiş bir öğretmenin etkili olmaması mümkün değildir.

Sevilmeden yapılan hiçbir meslekte başarılı olmak olası değildir. Bununla birlikte öğretmenin mesleğini sevmesi çok daha hayati bir meseledir. Zira öğretmen toplumun nesline şekil veren kişidir.

O her şeyden önce toplumun ve öğrencinin yegane modelidir. Öğretmen mesleğini ne kadar seviyor ve mesleğine ne kadar gönül veriyorsa o kadar başarılı olacağı aşikardır. Mesleki heyecanını kaybetmiş bir öğretmenin etkili ve verimli olmasından söz edilemez.

Öğretmenin insan sevgisi, meslek sevgisinden ayrı düşünülemez. Nitekim insanlara sevgi duymayan öğretmen, mesleğine de sevgi duymayacaktır. Öğretmenin insan sevgisi gönülleri, meslek sevgisi de zihinleri şekillendirecektir. Onun sevgi iklimiyle tanışan ve muhabbet atmosferine giren hiçbir gönül mahzun kalmamalı ve kalmayacaktır. Zira öğretmenine kalbi kapalı öğrencinin, zihni de bilgiye kapalı olacaktır.

Yapılan araştırmalar, öğretmenlerini değerlendiren öğrencilerin, öğretmenlerinin kişilik ve karakter özelliklerini, mesleki özelliklerinden daha fazla önemsediklerini göstermiştir. Bizler de birçok araştırma ve kaynaktan faydalanarak “Etkili Öğretmenin Özellikleri”ni belirledik. Bu özellikleri birbirinden tam olarak ayırtmak mümkün olmasa da konuyu iki ana başlık altında incelemeyi uygun bulduk;

A- Kişilik ve Genel Davranış Özellikleri

- Öncelikle topluma ve öğrencilerine model teşkil ettiğini unutmamalı ve söylemleriyle davranışları çelişmemelidir,

- Öğrencilerine ve insanlara önyargısız davranabilmelidir,

- Hareketlerine ve görünüşüne dikkat etmeli, giyimine özen göstermelidir,

- Sevecen ve şefkatli olmalıdır,

-Öğretmeyi sevmeli ve öğrenmeyi sevdirebil- melidir,

- Sabırlı olmalıdır,

- Saygılı ve saygın olmalıdır,

- Güler yüzlü ve yumuşak huylu olmalıdır,

- Bütün insanlara değer vermelidir,

- Dürüst, açık ve güvenilir olmalıdır,

- Alçak gönüllü, hoşgörülü ve anlayışlı olmalıdır,

- İdealist ve sorumluluk sahibi olmalıdır,

- Huzurlu, kendiyle barışık ve özgüven sahibi olmalıdır,

- İnsan hak ve hürriyetlerine değer vermelidir,

- Yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilmeli ve hayatında tatbik etmelidir,

-Fedakar ve kendini mesleğine admış olmalıdır,

- Kibar ve nazik davranışlar sergilemelidir,

-Etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır,

- Samimi ve candan olmalıdır,

- Dinamik ve sağlıklı olmalıdır,

- Tavırlarında olgunluk ve ciddiyet bulunmalıdır,

- Kibir ve gururdan uzak durmalıdır,

- Çok iyi bir genel kültüre sahip olmalıdır,

- İkna kabiliyetine sahip olmalıdır,

- Sakin ve soğukkanlı davranmalıdır,

- İç disipline sahip olmalı ve öfkesini kontrol edebilmelidir,

- İyi bir dinleyici olmalıdır,

- Çağdaş ve sosyal olmalıdır,

- Çalışkan olmalıdır,

- Gündemi takip etmeli ve güncel olmalıdır,

- Ders dışında da öğrencileriyle diyalog kurmalı ve ilgilenmelidir,

- Davranışlarında tutarlı ve prensip sahibi olmalıdır,

- Kendi hatalarını kabul edebilmeli ve gerektiğinde özür dileyebilmelidir,

- Vizyon sahibi olmalıdır,

- İnsan psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmalıdır,

- Empati kurabilme becerisine sahip olmalıdır,

- Sürekli okuyarak kendisini yenilemeli ve geliştirmelidir,

B- Mesleki ve Sınıf İçi Davranış Özellikleri

- Öncelikle konusunu çok iyi bilmeli ve branşına hakim olmalıdır,

- Öğrencileri başarabileceklerine inandırabil- melidir,

- Öğrencilerine ve çevresine güven duygusu verebilmelidir,

- Diksiyonu güzel olmalı ve ses tonunu etkili kullanmalıdır(Yerine göre sesini yükseltip azaltmalı),

- Jest ve mimiklerine, el ve vücut hareketlerine çok dikkat etmeli, beden dilini etkili kullanmalıdır,

- Planlı ve programlı hareket etmelidir,

- Dersine mutlaka hazırlanarak girmelidir,

- Dakik olmalıdır; derse zamanında gelme, öğrenciyi ve dersi önemsediğinizi gösterir,

- Renkli tebeşir yada kalemler kullanmalı, güzel ve okunaklı yazmalıdır,

- Ders ve konuya uygun metot belirleyebilmeli, ders ve konularla ilgili araç-gereç kullanabilmelidir,

- Öğrencilerini motive edebilmeli ve hazır bulunuşluklarını sağlayabilmelidir,

- Oturmak yerine, sınıf içerisinde gezerek ders anlatmalıdır,

- Verilen ödevleri mutlaka takip ve kontrol etmelidir,

- İşbirliğine dayalı demokratik tavırlar sergilemelidir,

- Ders içerisinde güncel örneklere yer vermeli ve konularla günlük yaşamı ilişkilendirmelidir,

- Kendi sorun ve sıkıntılarını ders ortamına taşımamalıdır,

- Zaman zaman ders konularıyla ilgili esprilere yer vermelidir,

- Adil ve eşit davranmalı, öğrenciler arasında ayırım yapmamalıdır,

- Yüreklendirici ve yardımcı olmalıdır,

- Takdir ve onure adici davranmalıdır,

- Siyasi düşüncelerini empozeye çalışmamalı ve her düşünceye saygı göstermelidir,

- Teknolojik gelişmeleri takip etmeli ve yeni gelişen eğitim araç-gereçlerini kullanabilmelidir,

- Öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini bilmeli, değişik kişilik ve öğrenme tarzlarına göre farklı öğretim teknikleri kullanmalıdır,

- Eğitimdeki ve branşındaki yeni gelişmelerden haberdar olmalıdır,

- Yenilikçi olmalı, kendini yenilemeli ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirmelidir,

- Öğrencinin konuyu kavrayıp kavramadığını kontrol etmeli ve tekrarlar yapmalıdır,

- Öğrencileri, meslektaşları, veliler ve üstleriyle iyi iletişim kurmalı ve eşgüdüm içerisinde hareket etmelidir,

- Dersleri öğrencinin seviyesine uygun işlemelidir,

- Ölçme ve değerlendirmede adil ve objektif davranmalı, öğrenciyi notla tehdit etmemelidir,

- Öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini bilmelidir,

- Hadiselere öğrencilerin bakış açılarıyla bakabilmelidir,

- Aşırı disiplinli ve şekilci olmamalıdır,

- Öğrencilerin sorunlarını dinlemeli ve çözüm üretmelidir,

- Öğrenciyi küçümsememeli ve hor görmemelidir,

- Öğrenciyi küçük düşürücü davranışlardan kaçınmalıdır,


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-19 show above.)